– Becikowe

Wniosek o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka:

Kto może uzyskać:

 • rodzic nowo narodzonego dziecka,
 • opiekun prawny dziecka, czyli osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
 • opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka.

Prawo do becikowego przysługuje: 

 • obywatelom polskim, którzy mieszkają w Polsce,
 • cudzoziemcom, którzy mieszkają w Polsce, jeśli spełnią następujące warunki:
 • mają obywatelstwo Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii (dotyczy przyjazdu do Polski obywateli tego kraju przed 1 stycznia 2021 r.),
 • mają obywatelstwo innego kraju i posiadają na przykład:
 • zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji,
 • dokument uprawniający do pobytu i wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Co musisz przygotować:

 • dane do wniosku, który wypełnisz online:
 • dane swoje i dziecka, na które będziesz składać wniosek,
 • wasze numery PESEL,
 • adres e-mail,
 • numer rachunku, na który ma być przekazywane świadczenie,
 • inne dokumenty (w tym oświadczenia i zaświadczenia) potrzebne, aby ustalić prawo do becikowego, m.in.:
 • zaświadczenie od lekarza albo położnej, aby potwierdzić, że matka dziecka od co najmniej 10. tygodnia ciąży była pod opieką lekarską, 

Kiedy składasz wniosek:

 • Złóż wniosek w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Na przykład: jeśli dziecko urodziło się 1 lutego 2023 roku – złóż wniosek najpóźniej 1 lutego 2024 roku.
 • Jeśli dziecko ma mniej niż 18 lat i jesteś jego:
 • opiekunem prawnym,
 • opiekunem faktycznym lub
 • rodzicem adopcyjnym,

złóż wniosek w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym obejmiesz opiekę nad dzieckiem albo przysposobisz dziecko.

Dokumenty do pobrania

https://www.gov.pl/web/rodzina/jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe—wzor-wniosku-do-stosowania-od-1-listopada-2021-r

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000199/O/D20210199.pdf (zaśw. lekarskie)

Do góry