– Nabór pracowników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie w związku z wzrastającym zapotrzebowaniem na usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w zawodzie

opiekunki środowiskowej

Mile widziane osoby posiadające prawo jazdy kat. B oraz dysponujące własnym samochodem. Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia.

 1. Wymagania preferowane:
  1. doświadczenie w pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi lub wymagającymi opieki,
  2. dyplom w zawodzie opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej oraz opiekun medyczny, lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w tych zawodach,
  3. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu opiekunki środowiskowej,
  4. kurs pierwszej pomocy,
  5. empatia,
  6. asertywność,
  7. dyspozycyjność,
  8. komunikatywność,
  9. zaangażowanie,
  10. prawo jazdy kat. B i własny samochód do dyspozycji,
  11. umiejętność pracy w zespole oraz pracy samodzielnej,
  12. wysoka kultura osobista,
  13. dobra organizacja pracy.
 2. Do zadań na ww. stanowisku należy między innymi:
  1. Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, a w szczególności:
   • utrzymywanie czystości w pomieszczeniach osoby wymagającej opieki,
   • zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
   • zakup artykułów spożywczych i przemysłowych potrzebnych w gospodarstwie domowym za pieniądze podopiecznego,
   • pomoc przy spożywaniu posiłków,
   • pranie bielizny osobistej i pościelowej,
   • przygotowanie i przynoszenie opału oraz palenie w piecu,
   • wynoszenie nieczystości.
  2. Opieka higieniczno-sanitarna, a w szczególności:
   • mycie i kąpiel podopiecznego,
   • układanie chorego w łóżku,
   • pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
   • zapobieganiu powstawaniu odleżyn,
   • sprawowanie opieki nad podopiecznym niedołężnym podczas wizyty u lekarza,
   • wezwanie lekarza, pielęgniarki środowiskowej.
  3. Pielęgnacja zlecona przez lekarza.
  4. Pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji podopiecznego.
 3. Zlecona praca świadczona będzie w miejscu zamieszkania klienta GOPS w Miechowie –– teren Gminy Miechów.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny: (41) 382-11-61 lub 698-801-361
lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miechowie, ul. Szpitalna 1, 32-200 Miechów.

Osoba do kontaktu: Marzena Włosek.


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. SZPITALNA 1, 32-200 MIECHÓW OGŁASZA NABÓR DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH NA STANOWISKO PRACY

Pracownik socjalny

Pełna treść komunikatu


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego/kuratora” na dzienniku podawczym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie lub pocztą elektroniczną na poniższy adres mailowy tutejszego Ośrodka, w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie
ul. Szpitalna 1, 32 – 200 Miechów
gops@gops.miechow.pl

Szczegółowych informacji na temat zadań opiekuna prawnego i kuratora oraz procesu rekrutacji kandydatów udziela osobom zainteresowanym Pani Barbara Górzyńska, tel. 41 382 11 62

ZAŁĄCZNIKI

Pełna treść komunikatu

Oświadczenie kandydata na opiekuna prawnego

Do góry