– Gminny Ośrodek Pomocy, informuje o dyżurze telefonicznym prowadzonym przez ZUS