– Rozpoczynamy realizację Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

obraz 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie informuje, iż wraz z rozpoczynającą się nową perspektywą finansowania przedsięwzięć z Unii Europejskiej, kolejny już rok wraz z organizacją partnerską CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ przystąpi do realizacji Pomocy Żywnościowej 2023–2027 – Podprogram 2023, współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, kwalifikując osoby/rodziny do udziału w Programie.

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 2,056,40 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 590.00 PLN dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane otrzymaniem bezpłatnego zestawu produktów żywnościowych, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie, ul. Szpitalna 1 lub pod numerem telefonu: 41 38 211 60 w celu zapoznania się ze szczegółami Programu.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo klikając w link:
https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027
lub https://www.fepz.gov.pl