Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie

baner nagłówka

Chcesz pomóc seniorowi? Masz czas i możliwość zrobienia zakupów osobie potrzebującej, umówić wizytę lekarską czy wyprowadzić psa na spacer? A może Ty jesteś seniorem i potrzebujesz wsparcia w codziennych czynnościach?
 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lhTBa92QaWUJ:https://wspierajseniora.pl/+&cd=3&hl=pl&ct=clnk&gl=pl
 
link do rejestracji jako wolontariusz:
https://cas.mrpips.gov.pl/wolontariusz/formularz
 
link do zgłoszenia jeśli potrzebujesz wsparcia:

Dla seniora

Czytaj dalej Wsparcie seniora

Miechów, dn. 26.10.2020 r.
W związku z ogłoszeniem przez Rząd w Polsce nowych obostrzeń, które obowiązują od 24 października 2020 r., dotyczących objęcia całego kraju „czerwoną strefą” oraz wprowadzenie limitu spotkań, zebrań i zgromadzeń publicznych do 5 osób, celem zwalczania rozprzestrzeniania się koronawirusa, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie, mając na względzie bezpieczeństwo pracowników …

Czytaj dalej Odwołanie Szkolenia

w ramach projektu „Skuteczność działania – Moc pomagania”

INFORMACJA O SZKOLENIACH
w ramach projektu „Skuteczność działania – Moc pomagania”
nr projektu : WND-POWR.02.05.00-00-0280/18

Temat/tytuł szkolenia:

Nowa rola OPS jako koordynatora usług społecznych – rozwiązania strategiczne i projektowe

Ilość godzin szkolenia:

7:30-14:00 8 godzin

Termin szkolenia

28.10.2020 r.

Uczestnicy szkolenia

Pracownicy GOPS w Miechowie

Miejsce szkolenia

Hotel Zameczek
32-210 Książ Wielki, ul. Warszawska 13

Temat/tytuł szkolenia:

Nowe podejścia w …

Czytaj dalej INFORMACJA O SZKOLENIACH

WPROWADZONE ZMIANY DO
HARMONOGRAMU WSPARCIA
REALIZACJI SUPERWIZJI DLA PRACOWNIKÓW GOPS W MIECHOWIE
w ramach projektu „Skuteczność działania – Moc pomagania”
nr projektu : WND-POWR.02.05.00-00-0280/18
w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19

REALIZACJA SUPERWIZJI 2020 ROK

 PLAN SPOTKAŃ SUPERWIZYJNYCH:

13.02.2020
17.03.2020 …

Czytaj dalej REALIZACJI SUPERWIZJI DLA PRACOWNIKÓW GOPS W MIECHOWIE

Do góry