– Punkt Konsultacyjno-informacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie prowadzi Miejski Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar Przemocy.

Oferta Punktu skierowana jest do mieszkańców Gminy Miechów, którzy borykają się z problemami uzależnienia i przemocy w rodzinie.

W punkcie można zasięgnąć porady prawnika, terapeuty, pracownika socjalnego, a w każdy piątek dyżurują przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W wszystkie konsultacje i porady w Punkcie udzielane są nieodpłatnie.


KONTAKT

…….

GODZINY

…,….

Do góry