– gops

Zapraszamy do udziału w projekcie “Działamy” osoby, chcące podjąć pracę w zawodzie opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych. – Zapewniamy kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych a także gwarancję zatrudnienia po kursie jako opiekun/opiekunka dla 5 uczestników projektu Projekt jest adresowany do osób bezrobotnych, biernych zawodowo bądź rolników z terenu Gminy Miechów.  Więcej informacji pod numerem 41 …

Protokół – kurs magazyniera

Protokół – kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Protokół – kurs spawacza

Protokół – szkolenie opiekuna osoby starszej, niepełnosprawnej

Protokół – szkolenie pracownik administracyjno – biurowy

Protokół z przeprowadzenia rozeznania cenowego – kurs kosmetyczny

Protokół z przeprowadzenia rozeznania cenowego – szkolenie komputerowe

dodatek osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie informuje, że dn. 4.01.2021r. weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym.

Od 4 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r …

500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie informuje, że zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci od 1 stycznia 2022r przenosi ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego (500 +) oraz jego wypłatę z GOPS Miechów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Od 1 stycznia 2022 roku to ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia i je wypłacał …

Do góry